Sheshti Johansson

Band & projekt

Band

Triller »

Uppsala Riksspelmanstrio »

Bergslag och Bondebygd»

Duos

Duo med Jonas Isaksson »

Duo med Emilia Amper »

Duo med Pontus Estling »

Teatermusiker

Ingvar – en musikalisk möbelsaga, Örebro Länsteater 2011. http://www.lansteatern.se/forestallningar/86-ingvar.aspx

Fröken Julie, Örebro Länsteater 2011. http://www.lansteatern.se/forestallningar/81-froken_julie.aspx

Svensksåld,Scenkonst Sörmland 2011.
http://scenkonstsormland.se/offentlig-publik/Svensksald/

Övrigt

Komponerar

Dansspelman